Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijk recht

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod/verkoop van WAW Collectibles ongeacht of de klant woonachtig is in België of het buitenland. Bij het plaatsen van een bestelling door de klant via www.wawc.be verklaart deze kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, deze gelezen en begrepen te hebben. Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.

Onze leveringen vinden uitsluitend plaats onder de ondervermelde algemene voorwaarden. Hiervan afwijkende schriftelijke verklaringen die voorkomen op brieven of andere documenten uitgaande van de koper, worden door ons niet geaccepteerd. Alle afwijkingen van onze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn enkel mogelijk mits de schriftelijke toestemming van WAW Collectibles.

Artikel 2 - Assortiment

Al onze artikelen worden voorzien van een korte beschrijving met duidelijke indicatie of het gaat over een ‘NIEUW’ of ‘TWEEDEHANDS’ artikel.

Artikelen gemarkeerd als ‘NIEUW’ bevinden zich nog steeds in de originele en ongeopende verpakking, ongeacht de ouderdom of jaar van productie. Als de verpakking toch gebruikssporen zou vertonen staat dit ook duidelijk aangegeven in de objectbeschrijving. De staat van de verpakking zelf doet geen afbreuk aan de nieuwstaat van het artikel zelf.

Artikelen die gemarkeerd zijn als ‘TWEEDEHANDS’ kunnen gebruikssporen vertonen en zijn meestal ook niet meer voorzien van de originele verpakking. Ook de algemene staat is eveneens duidelijk omschreven in de objectbeschrijving.

Artikelen gemarkeerd als ‘NIEUW ’ en/of ‘TWEEDEHANDS’ zijn steeds voorzien van gedetailleerde foto’s gemaakt door WAW Collectibles zelf gemaakt of aangeleverd door onze leveranciers tenzij anders vermeld in de objectbeschrijving. Men koopt volgens het principe ‘Wat je ziet is wat je krijgt’.

Meer gedetailleerde of bijkomende foto’s kunnen steeds via het contactformulier aangevraagd worden.

Artikel 3 – Bestellingen

Alle aangeboden artikelen op onze website zijn in voorraad tenzij anders aangegeven (pre-order). Geplaatste bestellingen dienen binnen de 10 werkdagen te worden betaald. Bij niet betaling binnen deze voorziene termijn zal uw bestelling automatisch geannuleerd worden. WAW Collectibles behoud zich het recht om hiervoor al dan niet een administratieve/annulatie kost in rekening te brengen ten bedrage van 5 euro te vermeerderen met 15% van de totaalsom.

Artikelen die besteld en betaald werden (inclusief pre-orders) worden automatisch omgezet in een tegoed dat kan gebruikt kan worden bij een volgende aankoop in onze webshop mocht U alsnog van de aankoop afzien. Een terugbetaling is wel mogelijk maar hiervoor zal een administratieve kost ten bedrage van 5 euro in rekening gebracht worden te vermeerderen met 15% van de totaalsom.

Artikelen die besteld en nog niet betaald werden (inclusief pre-orders) worden natuurlijk niet omgezet in een tegoed. WAW Collectibles heeft het recht hiervoor een verbrekingsvergoeding in rekening te bedragen ten bedrage van 15% van het openstaande bedrag te vermeerderen met een administratieve kost van 5 euro bovenop de totaalsom van de verbrekingsvergoeding.

Bovenvermelde voorwaarden zijn niet van toepassing op pre-orders die door onze leveranciers geannuleerd worden. WAW Collectibles zal de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. De klant kan in dit geval kiezen voor een volledige terugbetaling van het bedrag (binnen de 30 werkdagen) of dit tegoed laten omzetten in een aankoopbon waarvan het bedrag vrij besteed kan worden in onze webshop. Bestellingen kunnen eveneens door ons geannuleerd worden, al dan niet met opgave van de reden van de annulering. De reeds ontvangen betalingen worden binnen de 30 werkdagen terugbetaald aan de klant.

Nieuwe releases (pre-orders) komen heel vaak op verschillende tijdstippen uit. Bestellingen kunnen altijd gecombineerd worden om te besparen op de verzendkosten. Je kan dit doen door op het einde bij verzending te kiezen voor de optie 'Afhaling na afspraak'. Nadien bekijken we het totaal gewicht om de exacte verzendkost te kunnen berekenen.

Voor bestellingen met grotere bedragen waarvan de voorziene leverdatum nog enkele maanden in de toekomst liggen voorzien wij een gespreid betalingsplan. Dit betalingsplan dient op voorhand overeengekomen te worden tussen de verkoper (WAW Collectibles) en de klant.

Artikel 4 – Betaling en aanvaarde betaalmethodes

Geplaatste bestellingen dienen binnen de 10 werkdagen te worden betaald. Voor betalingen via overschrijving worden geen extra kosten aangerekend. Voor alle andere betaalmethodes zijn er wel extra kosten van toepassing. Deze worden duidelijk weergegeven bij het finaliseren van uw online betaling.

Wij aanvaarden de volgende betaalmethodes:
 • Bancontact / Mister Cash
 • Maestro
 • Bankoverschrijving
 • Paypal
 • Sofort Banking
 • Ideal

Artikel 5 – Verzending en verzendkosten

Alle bestellingen worden -na ontvangst van de betaling- binnen de 10 werkdagen verwerkt en verzonden met uitzondering van feestdagen, jaarlijkse vakantie of overmacht. In al onze verzendkosten zitten automatisch alle verwerkingskosten- en verpakkingsmaterialen verrekend.

Na verzending ontvangt U van WAW Collectibles en/of onze koerierdienst een tracking nummer om de bestelling verder online te kunnen opvolgen.

Artikel 6 - Levering

Voor alle leveringen werkt WAW Collectibles samen met Bpost, DPD, Mondial Relay & DHL. WAW Collectibles draagt de verantwoordelijkheid over de artikelen tot en met de overdracht aan de logistieke partner. Hierna draagt de vervoerder het risico tot aan de effectieve aflevering aan de klant.

WAW Collectibles kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen inzake levering en prestaties wegens overmacht en buitengewone gebeurtenissen.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven eigendom van WAW collectibles tot de betaling volledig is voldaan.

Artikel 8 - Herroepingsrecht

De klant dient eerst een kennisgeving te versturen naar info@wawc.be vooraleer een bestelling geannuleerd en/of gewijzigd kan worden. De klant zal daarna een email ontvangen met de nodige informatie over de beschikbare modaliteiten en/of wijzigingen. De klant heeft het recht een bestelling te annuleren binnen de 3 dagen na het plaatsen van de bestelling zonder opgave van reden(en). Na verloop van deze periode verklaard de klant zich definitief akkoord en worden er geen annulaties meer aanvaard. Bij een annulatie van de klant uit zal eveneens een administratieve kost van 5 euro in rekening gebracht worden die vermeerderd zal worden met een verbrekingsvergoeding van 15% van de totaalsom van de factuur.

De klant kan na levering van de goederen ook alleen gebruik maken van het herroepingsrecht indien de betreffende artikelen compleet, ongeopend, ongebruikt, onbeschadigd zijn en/of productiefouten vertonen die de normale werking of gebruik kunnen belemmeren. Alle artikelen dienen geretourneerd te worden in de originele en ongeopende verpakking(en). Gratis promotie artikelen die bij het product werden meegeleverd dienen eveneens geretourneerd te worden in de originele en ongeopende verpakking(en).

Alle retour artikelen dienen met zorg verpakt te worden om beschadigingen tijdens transport te voorkomen. De aankoopsom zal binnen de 30 kalenderdagen terugbetaald worden na ontvangst van de artikelen, mits ze in originele staat geretourneerd werden zoals hierboven omschreven. Geretourneerde artikelen die zichtbare gebruikssporen en gebreken vertonen of waarvan de originele verpakking beschadigd of geopend is waardoor het artikel in waarde gedaald behoud de verkoper zich het recht om de restwaarde van het artikel te vergoeden of een terugbetaling integraal te weigeren.

Wanneer een artikel niet in aanmerking komt voor terugname zal de klant hiervan op de hoogte gebracht worden met duidelijke vermelding van de reden van weigering. Het artikel kan nadien wel opnieuw door de klant afgehaald worden in ons magazijn na afspraak. Indien de klant het artikel niet afhaalt binnen de 10 werkdagen na een weigering tot terugname omwille van één van de bovenvermelde redenen zal het artikel automatisch opnieuw eigendom worden van WAW Collectibles.

Het herroepingsrecht is eveneens niet van toepassing op goederen die na afspraak afgehaald worden aangezien deze ter plaatse nagekeken kunnen worden.

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

Uitsluiting van het herroepingsrecht is van toepassing op;
 • artikelen die uit hun niet-hersluitbare fabrieksverpakking werden gehaald
 • artikelen die beschadigd werden door de klant
 • artikelen beschadigd tijdens transport door gebrekkige verpakking van de klant
 • artikelen beschadigd door de transporteur

Artikel 10 - Kosten in geval van herroeping

De retourneerkosten zijn ten laste van de klant tenzij anders overeengekomen. Terugzending dient te gebeuren via een logistieke dienstverlener (verzendservice) of door afgifte in ons magazijn na afspraak.

De verzendkosten die gemaakt worden voor het versturen van de vervangende artikelen zijn voor rekening van WAW Collectibles.

Artikel 11 – Privacy - Klantgegevens

De door de klant verstrekte contactgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van de transactie en zullen verder niet aangewend worden voor andere commerciële doeleinden of doorgegeven worden aan derden tenzij de klant hiervoor uitdrukkelijk de toestemming gaf.

De klant verbindt zich er eveneens toe correcte contactgegevens te verstrekken zodat alle transacties probleemloos afgehandeld kunnen worden.

Het klantenaccount moet de volgende informatie verstrekken;
 • volledige naam en voornaam
 • volledige adres (straatnaam, huisnummer, postcode, gemeente, land)
 • correct telefoonnummer
 • bestaand emailadres

WAW Collectibles kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie verstrekt door de klant.

Artikel 12 – Klanten Accounts

Je klantenaccount aanmaken gaat makkelijk en snel. Na het inschrijven krijg je nog een bevestigingsmail om je account te verifiëren. Heb je deze niet gekregen? Kijk dan zeker eens in de SPAM folder van je mailbox.

WAW Collectibles behoud zich eveneens het recht klanten te weigeren zonder opgave van reden. Accounts die aangemaakt werden maar niet werden geconfirmeerd worden ook op regelmatige basis verwijderd uit onze webshop.

WAW Collectibles verkoopt exclusief aan particulieren (B2C) en doet geen verkoop aan andere handelaars of zelfstandigen (B2B).

Artikel 13 – Contact- en financiële gegevens onderneming

WAWC (Weird And Wonderful Collectibles)
Website: www.wawc.be
E-mail: info -at- wawc.be
Telefoon: +32 (0) 479 19 80 48
BTW nummer: BE0677555292
IBAN: BE12377007435792
BIC: BBRUBEBB
Webshop gemaakt met EasyWebshop